Disse handelsbetingelser finder anvendelse på de ydelser som udbydes på RetteGuiden.dk

1. PRISER:
Ydelser hos RetteGuiden findes i enkeltydelser. Alle priser er vist inkl. dansk moms og i DKK.

2. BESTILLING:

Præsentation af ydelser sammen med en pris på RetteGuiden.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af ydelser fra RetteGuiden.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til RetteGuiden om at købe ydelsen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og RetteGuiden er først indgået, når RetteGuiden ved en ordrebekræftelse accepterer købers afgivne tilbud.

Ordrebekræftelse er afhængig af tilgængeligheden af vores samarbejdspartnere.

En normalside defineres som 2.400 tegn inklusiv mellemrum.

En matematisk/teknisk regneopgave defineres som en opgave med maksimalt 3 underspørgsmål.

RetteGuiden tilbyder Credits som produkt, hvilket er en måde, hvorpå brugere kan vælge at betale for andre produkter. Credits er gældende og kan bruges så længe den enkelte bruger er medlem hos RetteGuiden. Credits kan ikke overføres fra en konto til en anden.

3. BETALING:

Betaling på RetteGuiden.dk sker via kortbetaling. Betaling sker, når opgaven indsendes.

4. LEVERING:

Levering af ydelser sker via Retteguiden.dk. Opgavestilleren vil modtage feedback på sin opgave indenfor 48 timer fra indsendelse af opgave.

5. FORBEHOLD FOR ANNULLATION ELLER UDSKYDELSE AF LEVERING I TILFÆLDE AF SYGDOM M.V:

RetteGuiden forbeholder sig retten til helt eller delvist at annullere en bestilling eller udskyde leveringen i tilfælde af sygdom m.v. hos vores samarbejdspartnere. RetteGuiden vil i et sådan omfang bestræbe sig på, at ydelsen leveres som aftalt, men RetteGuiden kan ikke give nogen garanti herfor.

I tilfælde af en bestilling bliver helt eller delvist annulleret vil kunden få returneret den forholdsmæssige betaling sammen med det udførte arbejde.

6. REKLAMATION:

I tilfælde af reklamation skal kunden inden for rimelig tid efter modtagelse af ydelsen fremsætte reklamationen. Køber er således forpligtet til at undersøge ydelsen snarest muligt efter modtagelsen.

7. FORTRYDELSESRET:

Der er fortrydelsesret for indgåede aftaler om levering af tjenesteydelser, herunder feedback. Fortrydelsesretten gælder, så længe RetteGuiden eller samarbejdspartnere endnu ikke er påbegyndt udførsel af tjenesteydelsen. Ved påbegyndt aftalt arbejde forpligter kunden sig til betaling af delvist udført arbejde. Delvist udført arbejde vil blive leveret til kunden i tilfælde af fortrydelsesønske.

RetteGuiden tilbagebetaler ikke Credits.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE:

RetteGuiden kan ikke drages til ansvar for, hvorvidt elevens/den studerendes brug af den specifikke ydelser er lovlig. RetteGuiden videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, men gør opmærksom på, at der kan gælde særlige regler på enkelte fag, hvor stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen.

RetteGuiden kan ikke sikre, at du opnår en bestemt karakter på en given opgave.

9. PERSONLIGE OPLYSNINGER:

RetteGuiden er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, f.eks. når du bestiller en ydelse via RetteGuiden.dk. RetteGuiden opbevarer dine oplysninger i op til 3 år efter levering af ydelsen. De oplysninger, vi opbevarer, er: Fulde navn, brugernavn, adgangskode samt kontaktinformationer, herunder telefonnummer, e-mailadresse, adresse samt kontooplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger RetteGuiden har om dig. Hvis de oplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte, kan du naturligvis altid få dem ændret eller slettet.

Hvis du vil læse mere omkring vores håndtering af persondata kan du læse vores privatlivspolitik.

10. OPLYSNINGER OM RETTEGUIDEN.DK

Hjemmesiden RetteGuiden.dk drives af firmaet RetteGuiden ApS

CVR-Nr. 39105799 Dalgas Boulevard 115, 1. th. 2000 Frederiksberg.

Kontakt: Retteguiden@gmail.com

Tlf.: 20 33 89 58 eller 21 47 43 40

11. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

RetteGuiden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for RetteGuiden.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse betingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.