Under samfundsvidenskabelige fag findes eksempelvis samfundsfag og historie. I disse fag danner teorierne ofte fundamentet for opgaven. Retteren vil derfor i høj grad fokusere på de givne teorier og hjælpe dig til at forstå dem korrekt. I den forbindelse er samspillet mellem de givne teorier centrale, da det er vigtigt at vise, at du kan kombinere teorierne på tværs af hinanden.

Hvis retteren synes, at der kan anvendes andre teorier til opgaven, vil dette indgå i feedbacken. Samtidig vil retteren fokusere på opgavens struktur og sammenhæng, da det er vigtigt, at der altid er en rød tråd igennem hele opgaven.

I de samfundsvidenskabelige fag fokuseres der ofte på aktualitet i form af perspektiveringer. Det er her vigtigt, at du viser, at det givne materiale har relevans for nutiden, og at du kan drage relevante paralleller.

Dette vil retteren ligeledes hjælpe dig med, hvis ikke du allerede på forhånd formår at gøre det selv.