Under praktiske og kreative fag findes fag som blandt andet idræt, billedkunst, musik og mediefag. Ved retning i idræt vil fokus hovedsageligt være forståelse og anvendelse af teori, velvidende at faget både er teoretisk og praktisk.

Retteren vil her forsøge at sikre, at du har forstået teorien korrekt, og at du har anvendt den rigtigt i din opgave. Samtidig vil eventuelle forsøg, som er opstillet i opgaven, blive tjekket for mulige fejlkilder. Herefter hjælper retteren dig til at sammenkoble forsøg og teori. Retteren vil ikke kunne hjælpe dig med den praktiske del, men retteren vil kunne støtte dig til at få et teoretisk stærkt fundament.

Ved retning i de mere kreative fag som billedkunst og mediefag vil retteren fokusere på analyse- og metodearbejdet samt teoretisk forståelse. Retteren vil her kigge på det givne materiale, som måske består af billeder eller videoer for derved at hjælpe dig til at forbedre din opgave og sikre, at du har anvendt teorien korrekt. Samtidig vil retteren forsøge at fremlægge yderligere eller alternativ teori, som du kan tilføje og bruge i din opgave.