Under de naturvidenskabelige fag findes blandt andet matematik, som ofte består af regneopgaver med eventuelle underspørgsmål. Der vil i retteprocessen blive set på, hvordan opgaven skal løses, og der fokuseres på, at eleven skal forstå fremgangsmåden, så opgaven kan løses korrekt. Dertil kommer opgavens opbygning, hvilket også er en vigtig del, da den er med til at skabe sammenhæng og forståelse for læseren.

Det er centralt, at du formår at vise, at du har forstået den givne opgave, selvom fokus hovedsageligt er på det regnetekniske. Retteren vil gøre eleven opmærksom på blandt andet vigtigheden af tekstindholdet i en sådan opgave, hvilket ofte er en mangelvare. Samtidig kan retteren foreslå tegninger, som visualiserer, det du har regnet, da det sammen med udregning og tekst vil vise din lærer, at du har forstået opgaven.

I de naturvidenskabelig fag afleveres der ligeledes rapporter, hvor teorier fremlægges og mere tekst krævende opgaver løses. Her vil retteren se på teorierne for derved at hjælpe dig til at gøre din tekst mere fyldestgørende og rette eventuelle fejl samt misforståelser. Samtidig vil retteren også fokusere på anvendelse af alternativ teori og sikre, at opgaven har en rød tråd.