Når du benytter Retteguiden, vil du få hjælp til at forstå den nødvendige fremgangsmåde i den givne opgave. Der vil blive stillet kompetent hjælp til rådighed, som vil skabe rammerne for, at du kan hæve dig selv fagligt. Vi har et stærkt team, som står bag dig hele vejen og hjælper dig i skriveprocessen med dine lektier og afleveringer.

Du indsender din opgave elektronisk. Herefter modtages opgaven af en af vores dygtige rettere, der skal hjælpe dig med at forstå, hvordan din opgave kan forbedres. Hjælpen vil være givet i form af feedback, hvor retteren laver en guide til, hvordan du kommer videre og pointerer eventuelle fejl og mangler.

Vores mål er at hjælpe dig til at forstå opgaven i skriveprocessen og dertil forstå, hvad der kan gøres bedre, så du aflevere den bedst mulige opgave.

Vi ønsker således at hjælpe dig videre med din respektive opgave til en overkommelig pris. Vi forsøger ligeledes at finde den perfekte retter til din opgave samt give dig feedback så hurtigt som muligt.