Under de humanistiske fag findes sprogfagene. Her fokuseres der især på, hvordan det enkelte sprog anvendes. Dette indbefatter blandt andet sætningsopbygning, tegnsætning og formuleringer. Samtidig er det vigtigt, at du har opbygget opgaven korrekt, altså at du har den rette struktur med en rød tråd fra start til slut.

Dertil kommer det indholdsmæssige, hvilket er givet ved den overordnede opgave, som læreren har givet eleven. I forbindelse med retning hos RetteGuiden læser retteren først opgaveformuleringen for derved at vide, hvilket emne du arbejder med og forventningerne hertil.

Dette hjælper retteren til at kunne fremlægge de vigtigste teorier, analysemodeller og begreber i feedbacken, hvis du ikke allerede har anvendt dem.

I den sammenhæng har retteren også mulighed for at kommentere, hvis anvendelsen af teorier eller begreber er forkert eller ikke er præsenteret tydeligt nok i opgaven. Samtidig kan retteren også foreslå brug af alternativ teori, hvis det vil passe godt ind i opgaven.